IS Prodirect pro výrobu obalů

IS Prodirect je komplexní informační systém určený pro společnosti vyrábějící obaly z vlnitých i hladkých lepenek. Díky dlouholeté úzké spolupráci s předními českými výrobci obalů je IS Prodirect dokonalým pomocníkem při tvorbě kalkulací, plánování výroby, objednávání materiálu,…

Přínosy IS Prodirect pro výrobu obalů:

  • rychlá a přesná tvorba kalkulací a nabídek,
  • katalog konstrukcí FEFCO,
  • přímé napojení na Prowell,
  • pokročilé plánování výroby,
  • aktuální přehled o stavu a rozpracovanosti
  • vyhodnocení rentability zakázek
  • čtečky čárových kódů pro výrobu i sklady
  • napojení na telefonní ústředny

Systém Prodirect je určený ke zpracování kompletní firemní agendy v oblasti výroby obalů a kartonáže. Veškerá data jsou zpracovávána v rámci jednoho systému a již nejsou třeba žádné nadstavby. V systému jsou integrovány algoritmy konstrukce obalů a tvorby technologického postupu výroby. Systém umožňuje zpracování jak standardních FEFCO konstrukcí, tak i individuálně definovaných mřížek a dalších typů konstrukcí. Zároveň jsou obsaženy veškeré číselníky a evidence spojené s touto výrobní oblastí. Pro objednání materiálu je integrováno rozhraní do systému Prowell. Kromě výroby obalů jsou v systému Prodirect pokryty oblasti:

Oblast účetnictví je řešena propojením IS Prodirect na účetní systém společnosti, kdy je zajištěna obousměrná synchronizace prvotních dokladů. Propojení je možné na jakýkoliv účetní systém. Existují propojení např. se systémy Helios, Orsoft, MRP, Altus Vario, Datis, Money S3, Pohoda a další.

 

Přizpůsobivost a otevřenost systému

Systém Prodirect umožňuje definovat vlastní datové položky a číselníky, seznamy, formuláře, reporty ad. Veškeré uživatelské úpravy podléhají standardnímu systému zálohování. Uživatel má možnost vytvářet datové exporty, které uloží jakákoliv data ze systému Prodirect v požadované struktuře a formátu např. exporty do Microsoft Excel.

Architektura řešení

Systém je založen na třívrstvé transakční architektuře Client/Server, která zajišťuje optimální provozní vlastnosti i pro velký počet uživatelů a úplnou konzistenci dat.

Databázový server

O data se stará databázový server Firebird®, open-source databázový stroj poskytující vysoký výkon, vynikající spolehlivost a snadnou údržbu. Server lze provozovat na OS Windows®.

Aplikační server

Instaluje se na samostatný server (OS Windows®). Zajišťuje komunikaci mezi klientskou částí systému a databázovým serverem. Na aplikačním serveru je systém Prodirect fyzicky nainstalován. V případě menších instalací (jednotky uživatelů) ho lze instalovat společně s databázovým serverem na jeden fyzický server.

Terminálový server

Pro vzdálený přístup k informačnímu systému se využívá terminálových služeb, které jsou založeny na protokolu RDP. Terminálově služby jsou součástí Windows Serveru (2003 a vyšší).

Klient

Klientská část aplikace je 32-bitová Windows aplikace, která je instalována na aplikačním serveru a spouští se prostřednictvím zástupce na pracovní ploše počítače z aplikačního serveru.

Zabezpečení systému a dat

Systém je instalován na aplikační server, nikoliv na jednotlivé stanice. Veškerá data jsou uložena v transakční databázi. Data v databázi jsou zabezpečena na nejnižší úrovni samotným databázovým serverem, ke kterému může přistupovat pouze aplikační server a administrátor (příp. uživatel, který má k tomu oprávnění).

Data ve formě dokladů a dalších objektů jsou na úrovni informačního systému zabezpečena propracovaným systémem přístupových práv k jednotlivým typům dat a jednotlivým druhům operací s nimi.

Webdesign & SEO eStudio
2012 © Prodirect s.r.o.