PD Cloud - IS Prodirect online

Kromě standardní formy provozování IS Prodirect formou aplikace na vlastním serveru je možné IS provozovat i formou služby. Mezi hlavní výhody Cloud compitingu patří:

  • Pronájem licencí
  • Okamžitě připravený pro start používání
  • Nulová investice do HW
  • Maximální bezpečnost dat
  • Vysoká dostupnost
  • Automatické aktualizace

Zákazník tak získá bez vstupních investic plnohodnotný systém, který bude dostupný odkudkoliv (v případě připojení k internetu). Odpadá investice do HW infrastruktury a její následné správy a údržby. Data jsou bezpečně uložená v datovém centru a pravidelně zálohována.

Službu PD Cloud poskytujeme ve spolupráci se společností GFI Česká republika, která provozuje spolehlivé a výkonné datové centrum.

Webdesign & SEO eStudio
2012 © Prodirect s.r.o.