IS pro kovárny

Oborové řešení IS Prodirect pro kovárny

Toto oborové řešení IS Prodirect komplexní informační systém vyvinutý pro potřeby firem zabývajících se výrobou volných a zápustkových výkovků. Systém obsahuje pokročilé funkce z oblasti kalkulací, TPV, plánování, sledování a vyhodnocování výroby a zohledňuje veškerá specifika výroby a prodeje výkovků. Přidanou hodnotou jsou funkce z oblasti vyčítání teplot z pecí, vyčítání parametrů ze zkušebních zařízení a automatizovaná tvorba výrobních a zkušebních protokolů. V neposlední řadě pak výrazná úspora nákladů za elektrickou energii díky propojení IS Prodirect s elektroměrem a online sledování/regulování spotřeby.

Systém pokrývá veškeré potřeby daného oboru, zejména pak:

  • Rychlou a přesnou kalkulaci nabídek
  • Plánování výroby s ohledem na maximální vytížení strojů
  • Sledování výrobní kapacity
  • Automatické vyčítání výrobních a zkušebních parametrů ze strojů
  • Úsporu nákladů díky online kontrole spotřeby elektrické energie
  • Evidenci veškeré zkušební dokumentace, atestů a protokolů s vazbou na daný výkovek
  • Aktuální přehled o stavu a rozpracovanosti zakázek
  • Vyhodnocování rentability zakázek 
Webdesign & SEO eStudio
2012 © Prodirect s.r.o.